De Deurwaarder

Er is wel degelijk een verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder is een door de rechter aangewezen bediende die bij aanvang van een zitting in de rechtbank luid de rol voorleest zodat het voor alle partijen duidelijk is welke zaak voor de rechter verschijnt.

Tijdens de rechtszitting is de deurwaarder de persoon die als contactpersoon fungeert tussen de partijen, het publiek en de rechtbank. De deurwaarder geeft het publiek en de partijen aanwijzingen om te gaan staan te gaan zitten, stil te zijn of de rechtbank dient te verlaten.

De incasso en gerechtsdeurwaarders zijn tevens de personen waar men om informatie op organisatorisch gebied kan vragen. Indien een gedaagde zonder advocaat verschijnt dient deze zich voor de zitting bij de deurwaarder te melden, zodat deze de rechtbank kan informeren over wie er wel en wie er niet aanwezig is voordat de zitting begint.

De Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een door de kroon benoemd persoon die na een rechtenstudie, aan de hogeschool of universiteit, gediplomeerd is en zijn ambt uitoefent als gerechtsdeurwaarder. Voor Nederlandse begrippen is een gerechtsdeurwaarder zowel openbaar ambtenaar als zelfstandig ondernemer.

De gerechtsdeurwaarder informeert de burger doormiddel van een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen en staat hierna ook garant dat de burger kennis krijgt van de uitspraak van de rechtbank. Volgens de wetten van onze rechtstaat worden geschillen waar geen minnelijk oplossing voor bedacht kunnen worden, denk daaraan aan de incassoprocedure van een incassobureau, door een onpartijdige rechter beslecht.

Wordt er geen of gedeeltelijk gehoor gegeven aan het vonnis van de rechter dan kan de gerechtsdeurwaarder desnoods via justitie en politie, oftewel de sterke arm der wet, zorgen dat de uitvoering van het vonnis alsnog correct zal geschieden.

Kandidaat gerechtsdeurwaarder

Nadat de studie is afgerond en het diploma is behaald gaat de gerechtsdeurwaarder in spe, werken op een gerechtsdeurwaarders kantoor als kandidaat gerechtsdeurwaarder. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder dient minimaal 2 jaar als kandidaat gerechtsdeurwaarder werkzaam geweest te zijn op een gerechtsdeurwaarders kantoor voordat hij of zij benoemd kan worden tot gerechtsdeurwaarder. De kandidaat legt dan zijn ondernemingsplan aan de commissie van deskundige gerechtsdeurwaarders voor.

Indien er geen bezwaren bij de tuchtcommissie zijn en het advies positief wordt bevonden, kan de kandidaat bij het Ministerie van Justitie een benoeming aanvragen. Het Ministerie van Justitie zal bij de KBGV, (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) informeren of er een bezwaar op de aanvraag bestaat. Is dat niet het geval dan zal de kandidaat benoemt worden tot gerechtsdeurwaarder.

Een incasso en gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om maximaal 3 kandidaat gerechtsdeurwaarders aan zijn deurwaarderskantoor te binden die onder zijn verantwoording ambtshalvelijke werkzaamheden ten uitvoering brengen.

Wacht niet langer en geef uw vorderingen vandaag nog uit handen aan het deurwaarderskantoor met de beste offerte !
Wij respecteren uw privacy. Uw e-mail adres is veilig bij ons en word uitsluitend en slechts eenmaal gebruikt om uw gratis offertes van deurwaarders te sturen. Indien u nogmaals gebruik wilt maken van onze gratis offertes staat het u vrij om wederom ons formulier te gebruiken.
G. de Bruin
Hengelo
“Ik was eigenlijk al een tijd van plan om een deurwaarder in te schakelen, via deze site is het zeer makkelijk en werdt ikzelf heel simpel met scherpe offertes benaderd”

Incassobureau Inschakelen | Incasso | Incassobureau | Eenmalige Incasso | Incasso Bureau | Incassobureaus | no cure no pay | Sitemap | Disclaimer | Links